Máte zájem o naše výrobky za VELKOBCHODNÍ CENY  pro svůj obchod nebo firmu ? Kontaktujte nás telefonem 777 556 427 nebo emailem : info@mandarinpet.cz  

Kompostování podestýlky Plospan

Co udělat s použitou podestýlkou Plospan

Jestliže se o použité hobliny Plospan dobře staráte, ochotně se změní na jinou formu přírody, na znovu použitelný biologicky odbouratelný kompost, který nemusí být ani zakopán ani spálen.Ke změně hoblin na kompost v co nejkratším čase je potřeba mít uhlík (hobliny) a dusík ( zelený materiál) v určitém poměru. Správný poměr je 3:1. Hobliny potřebují být vlhké, ale ne mokré a také potřebují kyslík (vzduch).

Při dostatečné vlhkosti a teplotě jsou organické složky kompostu rozkládány živými organismy, které se živí organickými zbytky Souběžně s rozkladem se mění struktura a vlastnosti kompostu. Organická hmota se mění na kyprou zeminu.

Jediné co je potřeba k tomu aby jste dostali pěkný kompost je udržovat Vaši použitou podestýlku Plospan vlhkou, jedenkrát za měsíc ji otočit mechanizací a během 12 měsíců se můžete těšit z kvalitního kompostu, který můžete rozházet na pole nebo pastviny. Výzkumy dokonce ukázaly , že koně z takto pohnojené pastviny spásají trávu raději.

 

KOM

 

Čím lepší můžete vytvořit podmínky, tím rychlejší proces bude. Výzkumy dokonce ukazují, že rozložitelnost hoblinové podestýlky je již okolo osmi měsíců.Jak rychle a jak úspěšně bude kompostování dosaženo určují čtyři základní faktory:

Přidaný materiál - dřevěná vlákna se budou rozpadat i sama od sebe, ale hobliny smíchané s přidaným přírodním materiálem bohatým na dusík, jako jsou kousky trávy apod. celý proces velmi urychlí.

Vlhkost - Suché hobliny se budou samy od sebe odbourávat opravdu jen velmi pomalu. Kusy trávy nebo hnoje přidaného do hromady kompostu přidají vodu, ale přitom je důležité udržovat ten správný stupeň vlhkosti. Tekutina u základny kompostu signalizuje přílišnou vlhkost. Sucho na omak nebo přítomnost mravenců, signalizuje naopak vlhkosti málo. Hlavně kompost zavlažujte v létě.

Teplota - Teplo je důležitý faktor v procesu kompostování, takže pokud je to možné natočte svůj budoucí kompost na jih, aby byl zahříván sluníčkem.

Vzduch - Kompost potřebuje vzduch, takže pravidelně jednou měsíčně svůj kompost načechrejte a nebo obraťte mechanizací.

Věci hnijí , rozkládají se a vracejí se, aby živili zemi. Jediné, co musíme udělat, je naučit se zákon přírody. Nechte věci přirozeně růst. Použijte kompostovaný hnůj ke zlepšení zdraví půdy a Vašich pastvin. Většina živin (dusík,fosfor, draslík atd.), které zvířata zkonzumují v pastvě skončí v jejich hnoji. Živočišný hnůj byl od pradávna používán k pěstování plodin . Přidání organických materiálů, jako je kompost a hnůj do Vaší půdy je nejlepší způsob, jak dlouhodobě zlepšit její zdraví a investovat do budoucnosti naší Země.